FLAŞ HABER:
Ana Sayfa Gündem 1 Mayıs 2021 337 Görüntüleme

TÜRKİŞ İl Temsilcisi Muharrem Uslu’dan 1 Mayıs Mesajı

DÜNYA EMEKÇİLERİN OMZUNDA YÜKSELDİ

TÜRKİŞ İl temsilcisi Muharrem Uslu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yazılı basın açıklamasında “Dünya bugüne geldiyse emekçilerin omuzlarında yükselerek gelmiştir. Salgın koşullarında da dünyayı işler halde tutan yine emekçilerdir” dedi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yazılı basın açıklaması yapan Türkiş İl Temsilcisi Muharrem Uslu yaptığı yazılı basın açıklamasında Salgın Hastalığı Covid 19’un bazı işverenlere bulunmaz fırsat verdiğini, işçi hak ve özgürlüklerine el uzatılması için gerekçe görüldüğünü, dünyanın yeni liberalizme teslim olduğunu belirterek şu görüşlere yer verdi:

DÜNYA YENİ LİBERALİZME TESLİM OLDU

Salgın, bazı işverenlere adeta bulunmaz bir fırsat verdi. Salgın, işçi hak ve özgürlüklerine el uzatılması için “meşru” gerekçeymiş gibi görüldü. İş ve gelir güvencesi zayıflatıldı. Diğer yandan salgın dünyaya başka bir gerçeği de hatırlattı. Onlarca yıldır yok edilmeye çalışan sosyal devlet felsefesinin ve varlığının önemi iyice ortaya çıktı… Dünyanın yeni-liberalizme teslim olduğu bir dönemde, salgına karşı devletlerin koruma ve destek önlemleri tartışma konusu oldu.

ESNAFLARIN İŞ YERLERİ KAPANDI
Devasa boyutlara gelen işsizlik sorunu resmi verilere bile yansıdı, görünür oldu. Ama çalışır gözüken ve fakat ücretsiz izine çıkarılan milyonlarca emekçinin yaşamlarını asgari ücretin yarısı bir gelirle nasıl sürdürecekleri sorusu yanıtsız kaldı. Kısa çalışma uygulaması kapsamında olan emekçilere yapılan ödemelerin yeterli olup olmadığı sorusunun cevabı verilmedi. Kendi nam ve hesabına çalışan küçük işletmecilerin, esnafların işyerleri kapanmak zorunda kaldı. Ailenin bir haftalık mutfak masrafını dahi karşılayacağı şüpheli olan bir meblağla yapılan “yardım” yeterli olmadı.

EMEKÇİLER BİRLİKTE MÜCADELE ETMELİ
Salgın tam anlamıyla sosyal devletin gücünü deneme sınavı halini aldı…
Aralarında farklılıklar olmak kaydıyla dünyanın hiçbir ülkesi bu sınavdan geçer not alamadı…
Emekçilerin büyük bir bölümü, hem salgınla hem de salgının getirdiği yoksullukla mücadelede bir başlarına kaldı. Bu durum ulus-dil-din-etnik köken ayrımı gözetmeksizin salgınının en ağır vurduğu kesimin yine emekçiler ve dar gelirler olduğunu ortaya koydu…
Dünyanın tüm emekçilerinin, yaşadıkları zorluklara karşı beraberce mücadele etmeleri gerekliliğini hepimize bir kez daha hatırlattı.

SENDİKASIZ ÖRGÜTSÜZ İŞÇİLİK DÖNEMİ
Resmi açıklamaların ötesinde, dünyanın büyük bir bölümünde işsizlik tam anlamıyla patladı; ana çalışma tarzı olması için işverenlerin uzun süreden beri çaba sarf ettiği güvencesiz istihdam iyiden iyiye kök saldı…Sendikal örgütlülüğün önemi bu olumsuz koşullarda daha iyi anlaşıldı…
Sendikalı emekçilerin, örgütsüz ve kayıt dı şı çalışanlara göre, salgının olumsuz etkilerinden daha az hasarla çıkma imkanına sahip oldukları görüldü.
Virüsün de etkisiyle, sendikasız, örgütsüz, güvencesiz işçiler ya işsizliğe ya da yoksulluğa mahkûm oldu.

İNSANA YAKIŞIR İSTİHDAM ŞARTLARI SAĞLANMALI TAŞERON ÇALIŞTIRMALARI SONA ERMELİ
Bu sorunlarla mücadele için emekçilerin en önemli gücü örgütlenmek, sendikalaşmak…Sendikaların önemli savunma aracı sosyal devlet politikaları…Artık terk edilmesi gereken yaklaşım ise yeni-liberal anlayış…Üretimle sağlanan milli gelir artışı, bunu sağlayan geniş kesimlere adaletli dağılmalıdır.
Yani fakirden alıp zengine değil, zenginden alıp fakire vermeli…Sosyal devlet yeniden ve daha güçlü bir şekilde yaşama geçirilmeli… Emekçilerin iş ve yaşam şartlarını iyileştirecek ekonomik ve sosyal politikalar öncelikle uygulanmalı, ücretli çalışanların vergi yükü düşürülmeli… Devam eden toplu iş sözleşmeleri müzakerelerindeki taleplerimiz karşılanmalı… İnsana yakışır istihdam şartları sağlanmalı, Taşeron çalıştırma KİT’lerde tamamıyla sona erdirilmeli, geçici olarak çalışan işçiler kamuda kadroya alınmalıdır.
Bunun için bizler şimdiye kadar verdiğimiz mücadelenin daha büyüğünü vermeye hazırız…
Bu mücadelenin uzun soluklu bir mücadele olduğunu biliyoruz…
Hemen çözülmesi gereken acil sorunlarımız için ise tespit ve taleplerimizi aşağıdaki gibi sıralıyoruz:
• Üç ay daha uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması, salgın boyunca güçlendirilerek sürdürülmelidir.
• Ücretsiz izine çıkarılan emekçilere yeterli gelir desteği sağlanmalıdır.
• 17 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılan işten çıkarma yasağına rağmen 4857 sayılı İş Kanununun 25 madde 2. fıkrasını muvazaalı bir şekilde uygulayan işverenlere karşı denetim ve yaptırım getirilmelidir. Kamuoyunda “Kod 29” olarak da bilinen bu muvazaalı uygulama ortadan kaldırılmalıdır.

UZAKTAN ÇALIŞANLARI HAKLARI GÖZETİLMELİ
• Bazı büyük işletmelerin “kalıcı uzaktan çalışma” uygulamasına geçeceklerini duyurmaları, uzun vadede yaşanacak hak kayıplarına neden olma tehlikesini de beraberinde getirmektedir.
• Uzaktan çalışma uygulamasına yönelik düzenlemeler, uzaktan çalışanların ekonomik, sosyal ve sendikal haklarını gözeterek yapılmalıdır.
• Uzaktan çalışma kapsamında çalışan kadın emekçilerin ev içi iş yükleri eğitim öğrenim çağında olan çocuklarının da evde bulunmalarından dolayı daha da artmıştır. Bu durum, kadınların iş-yaşam dengesi sorununu yoğunlaştırmıştır. İlgili sorunun üstesinden gelinmesi için düzenlemeler yapılması zorunludur. Salgının yayılım hızıyla aşılama hızı arasındaki dengesizlik mutlaka giderilmelidir. Fabrikalarda, bürolarda, her türlü kalabalık ortamda, fiziki temasın yoğun olduğu yerlerde çalışan emekçiler aşı programındaki öncelikli kapsama alınmalıdır.
• Salgınla mücadelede sorumluluğun bireylere bırakıldığı bir yaklaşımdan, etkin ve önleyici toplumsal yaklaşıma geçilmesi bir zorunluluktur.
• Toplumsal etkin ve önleyici salgınla mücadele programı, bireylerin salgına karşı mücadele isteğini de güçlendirecektir.

DAHA BÜYÜK MÜCADELEYE HAZIRIZ

Beş bin yıllık insanlık tarihi zorluklarla mücadeleler tarihidir. Bu zaman dilimi içinde sayısız savaş, hastalık ve kıyım görmüş insanlık her zaman, çalışanların, işçilerin, emekçilerin fedakârlıklarıyla yeniden ayağa kalkmıştır. Dünya bugüne geldiyse emekçilerin omuzlarında yükselerek gelmiştir. Salgın koşullarında da dünyayı işler halde tutan yine emekçilerdir. Emekçilerin yok sayıldığı, haklarının gasp edilmeye çalışıldığı, güvencesizliğe, işsizliğe ve sefalete mahkûm edildiği bir dünyada ne salgınla mücadele edilebilir ne de hayat sürdürülebilir. Geçmişte olduğu gibi bugün de emekçiler, verecekleri mücadelelerle tüm insanlığa güzel günleri getireceklerdir.

 

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

Hazır Site apk Uzman Tescil