FLAŞ HABER:
Ana Sayfa Gündem 29 Mart 2021 1046 Görüntüleme

Belediye Meclisi 2 Nisan’da Toplanıyor

Afyonkarahisar Belediye Meclisi, 02 NİSAN 2021 CUMA günü saat 19.00 ‘da toplanacak. Toplantıya koronavirüs tedbirleri dolayısıyla sosyal mesafe kuralları gereği misafir kabul edilmeyecek.

AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi hükümleri gereğince 02 NİSAN 2021 CUMA günü saat 19.00 da Belediye Meclis Salonunda toplanacaktır.

Toplantıya ait gündem aşağıya çıkartılmıştır.

İlan olunur.

GÜNDEM

1-Bir önceki toplantıya ait Mart Ayı Meclis tutanak özetinin oylanması.

2-İmar planlarında yolda kalan, Afyonkarahisar Merkez Taşpınar Mahallesi, 255 Ada 1 Parsel Nolu taşınmazın kamulaştırılması, kamulaştırma şart ve bedellerinin tespiti için Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkında teklif.

3-Gelecek oturumun gün ve saatinin belirlenmesi.

GÜNDEME ALINACAKLAR

TEKLİFLER

03-01-Belediyemiz 2020 Yılı iş ve işlemlerine ait Denetim Komisyonu Raporu hakkında Meclise bilgi verilmesi.

04-02-Belediyemiz 2020 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

05-03-İmar planlarında Katlı Otopark alanında kalan Afyonkarahisar Merkez Burmalı Mahallesi, 366 Ada 72 Parsel Nolu Bağ-Kur hizmet binası olarak bilinen yapının yıkılması hakkında teklif.

06-04-Mülkiyeti Belediyemize ait, imar planında İbadet (Cami) Alanında kalan Afyonkarahisar Merkez Selçuklu Mahallesi, 5226 Ada 1 Parsel Nolu taşınmazın, camii ve müştemilatı yapılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığına bedelsiz tahsis edilmesi hakkında teklif.

07-05-Mülkiyeti Belediyemize ait, imar planında İbadet (Cami) Alanında kalan Afyonkarahisar Merkez Akçin Mahallesi, 301 Ada, 2 Parsel Nolu taşınmazın, camii ve müştemilatı yapılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığına bedelsiz tahsis edilmesi hakkında teklif.

08-06-Mülkiyeti Belediyemize ait, Afyonkarahisar Merkez Olucak Mahallesi, 26 Ada 3 Parsel Nolu taşınmaz üzerinde bulunan binanın Kur’an Kursu olarak kullanılmak üzere İl Müftülüğüne tahsisi, tahsis şartlarının belirlenmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkında teklif.

09-07-Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Merkez Beyazıt Mahallesi, 1443 Ada, 5 ve 6 Parsel Nolu arsa vasıflı gayrimenkullerin satışlarının yapılması, satış şartlarının ve muhammen bedellerinin tespiti için Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkında teklif.

10-08-Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Merkez Ertuğrulgazi Mahallesi, 3458 Ada, 5 ve 12 Parsel Nolu arsa vasıflı gayrimenkullerimizin 10 yıla kadar süre ile kiralanması, kira şartları ile muhammen bedellerinin tespiti için Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkında teklif.

11-09-Mülkiyeti Maliye Hazinesi, Afyonkarahisar İl Özel İdaresi ve Afyonkarahisar Belediyesine ait Afyonkarahisar Merkez Karaman Mahallesi, 4944 Ada 12 Parsel Nolu taşınmaz üzerinde bulunan “Riskli Yapı” nın yıkılması hakkında teklif.

12-10-İlimiz Kocatepe ve Tınaztepe Vergi Dairesi Müdürlükleri tarafından yapılacak gayrimenkul satışları ile ilgili olarak Gayrimenkul Satış Komisyonunda Belediyemizi temsilen 2021-2022 yıllarında görev yapmak üzere meclis üyelerinden bir üyenin seçilmesi hakkında teklif.

13-11-Belediyemizce amatör olarak düzenlenen e-spor Zula Turnuvasında dereceye girenlere ödül verilmesi hakkında teklif.

14-12-Belediyemiz imar ve mücavir alanında kalan Kuzey kollektör hattının Atıksu Arıtma Birliğinden belediyemizce devir alınması, bu konuda protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi, mücavir alan içerisinde kalan kısma belediyemizce hizmet verilmesi, Ayrıca Akçin Bölgesinin mücavir alanı içerisinde kalan kısmına ihtiyaca binaen ana kollektör hattı yapılması hakkında teklif.

15-13-Belediyemiz imar ve mücavir alanında kalan Kuzey kollektör hattının Atıksu Arıtma Birliğinden belediyemizce devir alınması, bu konuda protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi, mücavir alan içerisinde kalan kısmına belediyemizce hizmet verilmesi, Ayrıca Akçin Bölgesinin mücavir alanı içerisinde kalan kısmına ihtiyaca binaen ana kollektör hattı yapılması hakkında teklif.

16-14-Hız kesici, durak yeri trafik levhası ve trafik ile ilgili taleplerin değerlendirilmesi hakkında Trafik Komisyon Raporu.

17-15-Ataköy minibüslerinden 10 aracın Kışlacık mahallesine çalışmaları talebi hakkında teklif.

18-16-İlimiz Merkez Akçin Mahallesi. 288 Adanın olduğu bölgede imar plan değişikliği yapılması hakkında teklif.

19-17-İlimiz Merkez Akçin Mahallesi, 492 Adanın olduğu bölgede imar plan değişikliği yapılması hakkında teklif.

20-18-İlimiz Merkez Nazmi Saatçi Mahallesi, 1706 Ada 12 Parselin (eski 1050 Ada 2 Parsel) bulunduğu alanda imar plan değişikliği yapılması hakkında teklif.

21-19-Belediye Meclisinin 02/05/2018 tarih ve 184 sayılı kararıyla alınan ilimiz merkezinde yapılan inşaat imalatlarının kat yüksekliklerinin tam sayıya yuvarlanarak lejantlara işlenmesinin revize edilmesi hakkında teklif.

22-20-Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Ahmet Karahisari Kampüsünde bulunan vatandaşlara ait parsellerin plan revizyonu yapılması hakkında teklif.

23-21-İlimiz Gökçe Mahallesi, 975 konutluk projeyle ilgili mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, 159 Ada, 4, 9, 13, 16, 17, 18, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 95 Nolu Parsellerin taslak 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onaylanması hakkında teklif.

24-22-İlimiz Merkez Hamidiye (Hasan Karaağaç) Mahallesi, 290 Ada 62 Nolu Parselin bulunduğu alanda ilave imar planı yapılması hakkında Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu.

25-23-İlimiz Merkez Yenice Mahallesi, 2533 Adanın olduğu bölgede imar plan değişikliği yapılması hakkında Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu.

26-24-İlimiz Merkez Kanlıca ile Zafer Mahallerinin arasındaki yolun düzenlenerek imar planlarımıza işlenmesi hakkında Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu.

27-25-İlimiz Merkez Yenice Mahallesi, 330 Ada 6 Parselde mevcut bulunan Fuar Hastanesin olduğu yerde imar plan değişikliği yapılması hakkında Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu.

28-26-İlimiz Merkez Yenice Mahallesi, 1668 Adanın emsali sabit kalmak üzere Yençok=22.00 (6 kat) olarak imar plan değişikliği yapılması hakkında Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu.

29-27-Meclis 1.ve 2.Başkan Vekillikleri ile Meclis 2 Asil, 2 Yedek Katipliklerinde görev alacak Meclis Üyesinin gizli oyla seçimi.

30-28-Daimi Encümen Üyeliklerine gizli oyla 3 üye seçimi.

31-29-Plan ve Bütçe Komisyonu, Bayındırlık ve İmar Komisyonu, Trafik Komisyonu, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Üyelikleri seçimi.

 

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

Hazır Site apk Uzman Tescil